Analyse AB Inbev SA

2017

Fundamentele Analyse : FY 2017


Fundamentele Analyse 12-5

Technische Analyse 28-4

28-4 De steun en weerstandslijn liggen nog op dezelfde plaats als zij vorig jaar nog voor de trendbreuk zijn ingetekend. De mediaan ligt halverwege de steun- en weerstandslijn en grenst aan de onderkant van de groene wolk van april. De koers beweegt het zich vanaf begin december afgelopen jaar in een oplopend trendkanaal. 

 

De onderste lijn van het kt oplopende trendkanaal gaat in de komende weken de mediaan van onderen doorkruisen. Valt de koers dan terug op dit koersniveau dan geeft dit extra steun voor een eventueel vervolg omhoog. 

 

4-5 Na de publicatie van de kwartaal-cijfers stijgt de koers intra-day met ruim 4% tot aan 107.90 EUR. De koers bereikt dan tegelijkertijd het weerstandsniveau en de bovenkant van het kt oplopende trendkanaal. Tijd voor afkoeling of vervolgd de koers ijskoud zijn opwaartse beweging?


Fundamentele Analyse : FY 2016

Carlos Brito, Chief Executive Officer said : In October 2016, we completed our combination with SABMiller, making us the first truly global brewer and one of the world’s leading consumer products companies. We were fortunate to welcome the vast majority of SABMiller’s team. Having now met many of our new colleagues, we are excited to work together and enthusiastic about the skills, passion, commitment and drive of our combined global talent base.


Fundamentele Analyse : Q1 2016

De gerapporteerde netto winst van AB Inbev is in Q1 2016 gedaald naar USD 132 miljoen. In dit bedrag komen eenmalige kosten voor die betrekking hebben op de merger met SAB Miller plc en los staan van de normale bedrijfsvoering.

 

De non-recurring items in Q1 2016 zijn :

- Reorganisatie en acquisitie USD 28 miljoen (netto) 

- Financiering USD 684 miljoen (netto)

 

 

De genormaliseerde netto winst bedraagt rekening houdend met deze eenmalige kosten : 132 + 28 + 684 = USD 844 miljoen.

De financiële ratio's zijn doorgerekend met de genormaliseerde netto winst. 

 

De profitabilty ratio's en de operating margin dalen y/o/y. De P/E ratio stijgt significant door de sterk gedaalde netto winst in Q1 (Q1 2015 : USD 1.929 miljoen).


2016

Technische Analyse

17 - 6 De oplopende steunlijn is getrokken onder de lichamen van de rode candles van 1 okt 2015 en 11 feb 2016. De weerstandslijn correspondeert met de slotkoers van 7 jun 2016 en de bovenkant van de groene wolk januari van dit jaar. De steunlijn is de begrenzing van de wolken in april en mei.

 

Vandaag is de koers van het aandeel gesloten op 110 EUR. Bij een doorgaande beweging omlaag komen we op een koers uit waar de oplopende lijn en de steun elkaar kruisen. De stochast zal dan een oversold signaal afgeven. 

 


12 - 7 De steun- en weerstandslijnen komen steeds hoger te liggen. De bovenste lijn ligt een fractie boven de slotkoers van vrijdag 1 juli. De steunlijn loopt boven langs de wolk van maart/ april en de mediaan ligt op de wolk van april. De lijnen liggen exact op gelijke afstand van elkaar. Gaat de koers terug naar de 112.28 EUR regionen dan krijgt hij tegelijk steun van de onderkant van het oplopende trendkanaal en de mediaan. Dit kan een extra impuls zijn voor een herstel beweging omhoog. Daar heeft hij nog een paar dagen de tijd voor. 


14 - 7 De koers beweegt zich in de richting van de mediaan van 112.28 EUR. Het oplopende trendkanaal kan extra steun geven. 

15 - 7 [Update] De koers staat om 11:00 op 112.70 EUR. Rond 9:45 gaan in enkele minuten 100K stukken van de hand en wordt heel even een laagste koers van 112.25 EUR bereikt.


15 - 7 De horizontale lijnen liggen er perfect bij. Exact op gelijke afstand van elkaar, over de slotkoers van 1 juli en langs de grenzen van de wolken van de laatste maanden. Als dan op trading date de oplopende steunlijn samenvalt met de mediaan dan ontstaan er kansen. Vandaag tikte de koers heel even het beoogde koersniveau aan, maar dit ging zo snel dat we hiervan niet hebben kunnen profiteren. 

Toch een kanttekening alvorens in te stappen. Over 2 weken verschijnen de halfjaar cijfers. Omdat de uitkomst daarvan in hoge mate onzeker is, kijken we liever even de kat uit de boom. Bijvoorkeur wachten we tot na de rapportage datum voor mogelijke vervolgacties. 

 


3 - 8 13:40 De onderste lijn in het oplopende trendkanaal bewijst vandaag andermaal zijn sterkte. Er is vanaf de onderkant van het trendkanaal een groene candle zichtbaar geworden doordat de koers intraday gestegen is tot 111.45 EUR. Fundamenteel zijn er echter twijfels ontstaan, die ons voorlopig van verdere acties weerhouden. De stochastic hangt tussen hemel en aarde, die kan ook nog voor verlichting van de koers zorgen.

 

 


10 - 8 09:40 De koers zakt door de onderkant van het oplopende trendkanaal.


4 - 11 AB InBev is deze week sterk in waarde gedaald. Intraday is de koers zelfs even onder de laagste slotkoers van dit jaar terechtgekomen. Op donderdag 11 februari sloot de koers op 100.60 EUR. Vandaag reikte de koers tot 100.20 EUR om aan het einde van de dag licht hoger dan de slotkoers van gisteren te sluiten. De onzekerheid over de richting van het vervolg is groot.

 

Eerst zal een herstel zichtbaar moeten worden alvorens een positie in te nemen. 

 

9 - 11 [Update] Koop @ 100.60 (50%)