Analyse Ahold Delhaize NV

2018

Fundamentele Analyse Q1 2018


2017

Fundamentele Analyse FY 2017

2-3 [UPDATE-1]

 

24-1 Toegenomen profitability bij dalende prijsratio's.

De profitability ratio ROA is in 2017 toegenomen naar 7.3 (2016 : 6.3). Een dalende koers en een toegenomen netto winst resulteren in een lagere koers winst verhouding. De cashflow ratio's zijn toegenomen door een toename van de free operating cashflow (en een gedaalde koers).

 

Uitgangspunten :

- Pro forma net sales of €15.8 billion

Expected full year 2017 pro forma underlying operating margin of 3.9%

- Expected full year 2017 free cash flow to be significantly ahead of expectations

 

Source : Trading Statement Fourth quarter and Full year 2017, Zaandam, the Netherlands - January 24, 2018 

 

Overige aannames :

- Total Assets Q4 2017 = Total Assets Q3 2017

- Total Equity Q4 2017 = Total Equity Q3 2017

- Toename FCF Q4 =  Toename FCF Q3

 

 

9 - 2 Ready for take-off

 

Bij een groene candle maandag en een hogere opening dinsdag wordt een nieuwe positie ingenomen (50%).

 

Kijken we omlaag dan zien we nog een openstaande gap tussen de 16.40 en 16.80 EUR en een volgend steunniveau net boven de 16 EUR.

 

 

30-1 Vangnet gespreid 

 

Vandaag wederom een stap dichter bij het doel : 17.573 EUR. Indien hier een consolidatie zichtbaar wordt kunnen risico-averse beleggers hier een gedeeltelijke (50%) positie innemen.

 

Risico nemers zitten nog met hun stukken, want die zijn niet verkocht bij het bereiken van de weerstand afgelopen week.

 

Indien de koers in de komende handelsdagen tot de steunlijn reikt bereikt ook de stochast een aantrekkelijke waarde - die een eventuele aankoop ondersteunt.

 

24-1 Perfecte draai

 

De koers is na de trading update 3% lager gesloten op 18.136 EUR na intra-day een laagste koers van 17.86 EUR te hebben gezien. De weerstandslijn blijkt andermaal te sterk voor een onmiddellijk vervolg omhoog.

 

De risico-averse beleggers hebben maandag afscheid genomen van hun stukken en gaan op lagere niveaus opnieuw instappen (50%). Het 1e doel is de 17.573 EUR.

 

19-1 D'rop en d'rover?

 

Vandaag opent de koers op het  laagste koersniveau van de dag en sluit hij op de hoogste koers (18.822 EUR).

 

We gaan de komende dagen andermaal een poging doen om de mediaan te kruisen. Zo vlak voor de trading update nemen risico-averse beleggers hun winst (of sluiten hun break-even positie).

 

Komen we na de update boven de mediaan uit dan geeft een consolidatie rond dit niveau mogelijkheden voor een hernieuwde instap voor een vervolg hoger op. De in- en uitstap kosten zien we als een soort verzekering voor een mogelijke daling woensdag a.s.

 

Kijken we omlaag dan zien we steun bij 17.573 EUR. Het aandeel is overbought (stoch > 80).

 

 

18-1 Op woensdag 24 januari a.s. komt Ahold Delhaize met het trading statement over Q4 en FY 2016. In aanloop tot deze berichtgeving heeft de koers vandaag een tweede poging gedaan om tot boven de mediaanlijn van 18.917 EUR te geraken. Echter, na eerder op dinsdag 12 dec gefaald te hebben met een Intra-day hoogste koers van 18.865 EUR, ligt de top vandaag op 18.83 EUR.

De mediaan blijft een belangrijk steunpunt in de grafiek - geraken we er boven en tekent er zich er een consolidatie af - dan zijn er kansen voor een verdere stijging tot aan de weerstandslijn van 20.26 EUR.

 

Kijken we naar beneden dan zien we steun bij 17.573 EUR.

 

Op woensdag 28 februari a.s. publiceert Ahold Delhaize zijn volledige jaarverslag over 2017.

 


Fundamentele Analyse Q3 2017


Fundamentele Analyse Q2 2017

9-8 07:30 Uitstekende cashflow cijfers. Verbeterde profitability en lagere prijs ratio's. Dit vraagt om een opwaartse koersbijstelling.

 

Concurrentie analyse

8-8 Afgezet tegen zijn sector genoten presteert Ahold Delhaize ruim onder gemiddeld. Met een ytd rend% van -8.8% zit het onder in het klasje Food & Drug Retailers, samen met Carrefour en Tesco. De uitblinkers zijn Inditex, Sligro en Casino.

18-8 De koers is deze week net boven de lange termijn oplopende steunlijn gesloten (16.695 EUR). 

De stochast is gedaald tot << 20 en geeft aan dat het aandeel 'strong oversold' is. 

 

We wachten eerst op tekenen van herstel alvorens het resterende budget (50%) aan te wenden.

9-8 De prima kwartaal cijfers hebben niet geleid tot de verwachte koersstijging. Zorgen over de toekomstige marge ontwikkeling zetten de koers onder druk. Het aandeel sluit aan het einde van de dag op 17.145 EUR (-3.2 %). De beleggers die (50% van) hun stukken rond 17.57 EUR verkocht hebben gaan op zoek naar nieuwe kansen - ter hoogte van de lange termijn oplopende steunlijn.

8-8 De risico-averse beleggers hebben hun doel bereikt en 50% van hun stukken verkocht voor publicatie van de kwartaal cijfers. Het koersdoel van vandaag is de mediaan lijn, die net onder 19 EUR ligt. Wordt dit koersniveau bereikt dan wordt het restant verkocht.

 

De beleggers die 15 juni j.l. bij 19.02 EUR zijn ingestapt staan dan break-even.

 


Fundamentele Analyse 19-5

In de restated pro forma opstelling van 13 april j.l. wordt een lagere net sales en operating income opgevoerd dan welke in de bovenstaande weergave is verwerkt (zie verantwoording hieronder). Hierdoor wordt de gross - en net margin van q1 2016 hoger en daalt de profitability roa van q1 2016. 

 

De vergelijking tussen q1 2017 en q1 2016 laat uitgaande van de restated pro forma cijfers een aantrekkelijk beeld zien van een toegenomen winstgevendheid (roa en roe) bij dalende prijsratio's p/e en ev/ebitda (en dito koers). Dit geeft ruimte tot een verdere koersstijging.

 

Het voorbehoud moet gemaakt worden met betrekking tot de restated pro forma cijfers van 13 april j.l. die i.t.t. de eerdere opstelling niet zijn aangesloten op de afzonderlijke balans en verlies & winst rekening van Ahold en Delhaize van voor de merger.

Concurrentie analyse

5-5 Afgezet tegen zijn sector genoten presteert Ahold Delhaize onder gemiddeld. Met een ytd rend% van +0.7 zit het onder in het klasje Food & Drug Retailers, samen met Colruyt en Celesio en ruim voor Carrefour en Tesco. De uitblinkers zijn Casino, Inditex en Sligro.

 

Verantwoording

 

Bij het opstellen van de eerdere ratio overzichten over fiscale jaren 2015 en 2016 is gebruikt gemaakt van de pro forma opstelling van Ahold Delhaize d.d. 6 okt 2016. 

 

Hierdoor kon een volledige aansluiting gemaakt worden met de afzonderlijke balans en verlies & winstrekening van beide bedrijven van voor de merger (zie Ahold Delhaize merger schema).

 

In de actuele verslaggeving over het 1e kwartaal van 2017 verwijst Ahold Delhaize naar een aangepast pro forma document d.d. 13 april 2017 waarin de verdeling van de resultaten over de kwartalen van 2016 is aangepast en de cijfers van het 1e kwartaal van 2016 niet meer gelijk zijn aan die uit de opstelling van 6 okt 2016.

 

In de hier gepresenteerde opstelling het resultaat van het 1e kwartaal van 2017 is een vergelijking gemaakt met de cijfers van het 1e kwartaal van 2016 uit de pro forma opstelling van 6 okt 2016.

Technische Analyse p. 21 - 4

21 - 4 Afgelopen week is Ahold Delhaize 0.57 EUR ex-dividend gegaan. ProRealTime past zijn koersgrafieken met terug werkende kracht hierop aan.

 

De steunlijn is nieuw ingetekend en loopt langs de slotkoers (= onderkant body rode candle) van donderdag 1 december (= 17.573 EUR). De weerstandslijn grenst aan de hoogste koers (bovenkant groene candle) van woensdag 1 maart (= 20.261 EUR). De mediaan lijn ligt exact op gelijke afstand van de steun- en weerstandslijn en ligt precies op de bovenkant van de wolk van begin 2017.

 

De laatste weken tekent zich een dalend trendkanaal af die inmiddels tot onder de mediaan is terecht gekomen. De koers heeft op 19 april gefaald om van de onderkant door de mediaan te breken, die nu als een weerstand dienst doet.

 

We blijven aan de zijlijn staan totdat de koers het korte termijn dalende trendkanaal verlaat en weer boven de mediaan komt te liggen. 

25-4 Bij een 2 - 3 % stijging van de markt weet de koers niet boven de mediaan te sluiten. Het aandeel bereikt intra-day een hoogste koers van 18.97 EUR en valt daarna weer tot onder de lijn terug. 

3-5 De koers zit aan de bovenkant van het kt dalende trendkanaal en is net boven de mediaan gesloten op 18.94 EUR. 

5-5 Na de terugtest van de steunlijn afgelopen woensdag maakt de koers een upswing uit het boekje. Hij breekt uit het dalende trendkanaal om net onder de hoogste koers van de dag te sluiten.

 

10-5 Na de publicatie 1e kwartaal cijfers over 2017 werd aanvankelijk een daling ingezet tot een koers onder het slot van gisteren. De presentatie van de cijfers geeft blijkbaar zoveel vertrouwen dat de koers bijna onafgebroken stijgt tot een hoogste waarde van 20.30 EUR tot net boven de weerstandslijn. Die koers wordt omstreeks 15:00 in de middag bereikt.

Bij het openen van de Amerikaanse beurs in New York om 15:30 is het feest voorbij en verdampt de koerswinst als sneeuw voor de zon. In rap tempo zakt hij weer terug tot 19.78 EUR om de dag te eindigen op 19.87 EUR (+1.64%). Er ontstaat een long-legged doji candle, die duidt op grote besluiteloosheid van de beleggers over de te vervolgen richting.

11-5 De rode candle van vandaag wijst op een overwinning voor de beren. Desondanks  verliest het aandeel slechts  een half procent ten opzichte van het slot van gisteren. Met enige fantasie blijft de kt opgaande lijn intact. Echter, met de besluiteloosheid van gisteren en de rode candle van vandaag zijn de kansen op een tijdelijke afkoeling alleen maar groter geworden.

6-6 De koers heeft het weerstandsniveau van 20.26 EUR niet weten te overbruggen. Met de 5e opeenvolgende rode candle is de koers vandaag gezakt tot 19.345 EUR. Het is meer dan aannemelijk dat de daling nog niet ten einde is. Ter hoogte van de mediaan op 18.92 EUR gaan we uitkijken naar signalen voor een mogelijke instap. 

7-6 De oplopende middellange termijn steunlijn is getrokken langs de onderkant van het lichaam van de candle van donderdag 1 december j.l. en die van vrijdag 21 april j.l.. In het omcirkelde gebied komen beide lijnen bij elkaar en kan zich een ideaal instap scenario ontvouwen. Zo ver is het echter nog lang niet. 1) De koers zal daarvoor in de komende handelsdagen moeten dalen tot aan de steun op 18.92 EUR. 2) De steun zal positief getest moeten worden. 3) Als aan 1) en 2) voldaan is kan een geheel of gedeeltelijke positie ingenomen worden.

15-6 10:00 Vandaag valt de koers terug in de zone van aandacht (cirkel grafiek). De risicomijdende belegger wacht met zijn aankoop tot de koers vanaf de steunlijn een beweging omhoog maakt (groene candle vanaf steunlijn). Pas bij de bevestiging van die opgaande beweging  (bij een hogere opening de volgende dag) wordt ingestapt. De hogere prijs die hij daarvoor betaalt ziet hij als risicopremie. De belegger met een grote risico bereidheid kan bij de huidige koers van 19.02 EUR besluiten om voor 50% van de beoogde investering in te stappen.

22-6 Na de overname berichten van Whole Foods door Amazon is de koers van Ahold Delhaize ver teruggevallen.

De steun rond 19 EUR is dan van geen enkele betekenis meer. De risicovolle belegger die rond de 19 EUR is ingestapt zal voorlopig op de blaren moeten zitten. De risicomijdende belegger zal de gang van zaken met voldoening gadeslaan. 

 In de nieuwe grafiek zijn twee hulplijnen zichtbaar die afkomstig zijn uit de week grafiek. De oplopende lange termijn steunlijn is getekend langs de onderkant van de lichamen van de candles van 22 augustus 2011 en 6 oktober 2014. De horizontale lijn is de onderkant van de cloud van augustus 2015 tot april 2016. Deze lijnen komen in het heden uit bij waar de koers zich nu bevindt. Het bullish engulfing patroon dat woensdag 21 juni zichtbaar werd, is een eerste aanwijzing op herstel. De komende dagen gaat blijken of de lange termijn oplopende en horizontale steunlijn daarbij behulpzaam kunnen zijn.

 

23-6 Het bullish engulfing patroon van afgelopen woensdag heeft vandaag een vervolg gekregen met een stijging 3.7%. Het volgende koers doel is 17.57 EUR. 

 

 

7-7 De oplopende lange termijn steunlijn (aug 2011- okt 2014) beschermt de koers tegen een verdere daling. 

Vanaf de oplopende lijn liggen kansen op een herstel beweging omhoog.

 

 

14-7 De herstelbeweging is in gang gezet. In de laatste handelsweek is de koers met 3.5% gestegen tot 17.195 EUR met een intra week hoogste koers van 17.385 EUR.

Het kt koersdoel blijft 17.57 EUR - bij voorkeur te bereiken voor de presentatie van de K2 2017 cijfers. De risicomijdende beleggers nemen dan afstand van hun stukken (50%) en houden het restant aan voor een mogelijk vervolg omhoog.

 

20-7 Het koers doel is bereikt.


Fundamentele Analyse Q1 2017

Ahold Delhaize reports higher margins with strong synergy delivery and resilient sales

 • Pro forma net sales increased by 2.9% to €15.8 billion (up 0.6% at constant exchange rates)
 • Pro forma underlying operating income increased by €45 million to €604, up 8.1%
 • Pro forma underlying operating margin increased to 3.8%, compared to 3.6% in Q1 2016
 • Strong free cash flow of €197 million, with increased capital expenditure compared to Q1 2016
 • Integration on track, with net synergies of €56 million delivered in the first quarter

Zaandam, the Netherlands, May 10, 2017 - Ahold Delhaize

Dick Boer, CEO of Ahold Delhaize, said:

 

“We are pleased to report a resilient first quarter performance with an increase in margins for the Group despite the ongoing deflationary environment in the United States. We continue to make significant progress on the implementation of our Better Together strategy, investing in our customer proposition, while improving margins.

“Ten months after the merger of Ahold and Delhaize, we are fully on track with the integration and we are delivering on our synergy targets. We are driving forward our integration programs and continue to focus on sharing best practices across and within regions, as we aim to further strengthen our great local brands to ensure they remain customer-focused, close to their communities and positioned to win in their markets.

“In the United States, although sales were impacted by continuing price deflation, adverse weather and the timing of Easter, we were able to offset the impact on margins due to the delivery of strong synergy savings in the quarter. Although deflationary pressure was in line with previous quarters, it improved towards the end of the first quarter and we expect sales performance to improve in the second quarter and to operate in a slightly inflationary environment in the second half of the year.

“The Netherlands again reported strong performance. Albert Heijn continued to improve and renew its product range, both in supermarkets and online. Bol.com grew its share of Plaza sales, now offering more than 15 million products, and increased its customer base in Belgium.

“In Belgium, sales performance was stable compared to the previous quarter, and underlying operating margin was broadly in line with last year. Sales growth in Central and Southeastern Europe was driven by Romania and Serbia, with stable margins for the region, supported by margin improvements in the Czech Republic and Serbia.

“We are encouraged by the positive development of the combined free cash flow for the Group despite higher capital expenditure. This allows us to continue investing in key channels and businesses, while returning excess liquidity to our shareholders.

“For the full year, we reiterate our target of realizing €220 million net synergies, including €56 million realized year to date and expect that the full year 2017 underlying operating margin for the Group will increase compared to 2016.”

 

Source : Interim Report First quarter 2017, Zaandam, the Netherlands, May 10, 2017

 


Fundamentele Analyse : FY 2016

Ahold Delhaize reports a strong fourth quarter and raises the dividend for 2016, integration progresses well

 • Pro forma Q4 net sales of €15.5 billion, up 2.8% at constant exchange rates, adjusted for week 53 in 2015
 • Pro forma Q4 underlying operating margin of 3.9%, driven by strong performance in the Netherlands and at Delhaize America
 • Pro forma full-year underlying operating margin of 3.7%, up 20 basis points compared to 2015
 • Strong free cash flow of €874 million in Q4, resulting in €1.4 billion full-year free cash flow
 • Proposed dividend of €0.57, up 9.6% compared to the Ahold dividend last year
 • Integration on track, with synergies from the Better Together strategy delivering according to plan

Zaandam, the Netherlands, March 1, 2017 - Ahold Delhaize

1 - 3 Voor de ratio analyse van 2016 (en 2015) is uitgegaan van de pro forma opstelling zoals Ahold Delhaize deze presenteert in zijn financiële verslaggeving.

 

1 Pro forma Underlying operating income

Op de pro forma operating income van geheel 2016 zijn adjustments toegepast ter grootte van EUR 324 miljoen, als volgt

 • Impairments 74
 • (Gains) losses on the sale of assets 4
 • Restructuring and related charges  and other 246

2 Pro forma Underlying income for continuing operations before tax

De eenmalige financial expenses voor de afwikkeling van de JPY 33 miljard Floating Rate notes bedragen EUR 246 miljoen. Deze zijn gecorrigeerd op de 'Underlying operating income from c o before tax'.

 

3 Pro forma Underlying income for continuing operations

De underlying adjustments to income taxes zijn EUR (162) miljoen. De toename van de pro forma underlying income from c o bedraagt dan EUR 408 miljoen (=324+246-162).

 

Deze adjustments zijn verwerkt in de ratio analyse van 2016.

  

 

4 Ratio analyse FY 2016 vs 2015

De profitability - en cashflow ratio's nemen toe bij dalende prijs ratio's. In vergelijking met 2015 geeft dit ruimte voor een koersstijging (uitgaande van de slotkoers van afgelopen vrijdag).

 

De 'Underlying EPS for continuing operations' neemt in 2016 toe naar 1.17 (2015 : 1.11).

 

 

De kolom FY 2014 heeft betrekking op Ahold pre-merger.

 


Ahold Delhaize merger

Belangrijke stuurvariabelen voor Ahold Delhaize zijn de 'Underlying EBITDA margin' en de 'Underlying EPS for continuing operations'.

 

De waarden per HY 2016 zijn in het overzicht afgeleid van de individuele opstellingen van Ahold en Delhaize van voor de merger (en sluiten volledig aan op die welke AD rapporteert in haar financiële verslagen). 

 

Door de merger en de fair value berekening zijn deze waarden een weinig gedaald, als volgt :

 

Underlying EBITDA margin 6.46 (van 6.53)

Underlying EPS c o 0.59 (van 0.61)

 

Hierbij staat ( ) de historische waarde aangegeven.

 

De goodwill en intangible assets zijn toegenomen met resp. 5.2 en 0.9 miljard.


Technische Analyse : Juni 2016

13 - 6 Een verdere daling van de koers tot aan de oplopende steunlijn geeft kansen. De koersen in de grafiek zijn gecorrigeerd voor de dividend uitkering van 0.52 EUR op 21-4 j.l.

 


14 - 6 De koers van Ahold is vandaag tot op de oplopende steunlijn teruggevallen. Het marktsentiment doet vrezen dat dit niveau niet voldoende zal zijn voor een instap. In de weekgrafiek is een horizontale steunlijn gevonden die ligt bij 18.37 EUR. Deze lijn heeft eerder als steun en weerstand dienst gedaan. Krijgen we geen instap rond 19.15 EUR dan richten we ons vizier verder omlaag. 


17 - 6 De koers van Ahold is vandaag onder de oplopende steunlijn blijven liggen. De candle van donderdag 16 juni ligt er in zijn geheel onder. Om die rede is hij niet geldig meer. Immers, de oplopende steunlijn wordt getrokken langs de slotkoersen van de rode candles (zonder dat er een rode buiten komt te liggen).


23 - 6 Verkoop @ 19.625 EUR

 

De oplopende steunlijn is getrokken langs de slotkoersen van 20 januari van dit jaar en afgelopen vrijdag 17 juni. De horizontale weerstand ligt op de wolk (kumo) van juni. 

 

Indien je afgelopen donderdag of vrijdag bent ingestapt dan is vandaag het moment om even afstand te doen en de winst te incasseren. De aanbevolen verkoopprijs ligt net onder de weerstandslijn op 19.665 EUR.

 

 


24 - 6 Britain votes to leave the EU. De oplopende steunlijn ligt komt vandaag 3% onder de slotkoers van gisteren uit. De vraag is of dt voldoende is om de te verwachte daling van vandaag op te vangen. De 19.05 EUR steunlijn loopt over de bovenkant van de clouds van februari en maart en kan voor extra support zorgen. De verwachting is dat dit niet voldoende zal zijn. De volgende steun ligt op 18.47 EUR. 

 

We nemen geen overhaaste beslissingen. De steunlijn zal zich eerst moeten bewijzen alvorens we tot een aankooporder overgaan.

 


27 - 6 De oplopende steunlijn is getekend langs de slotkoersen van 18 januari en 17 juni. Bij de bovenste lijn is de kumo van juni het uitgangspunt en bij de middelste die van eind februari en maart. De horizontale lijnen liggen op gelijke afstand van elkaar. 

 

De oplopende steunlijn heeft vandaag de horizontale steunlijn 19.035 EUR bereikt. Eerder zijn we vanaf de horizontale steun ingestapt tot aan de weerstand op 19.665 EUR.

 

 


28 - 6 Koop @ 19.035 EUR (50%)

Gelet op de groene futures van deze morgen bestaat de kans op een licht herstel vandaag. Bij de bevestiging van deze stijging de komende dagen dan gaan we een inkoop order inleggen.

Ben je bereid meer risico te nemen dan kun je voor 50% van de beoogde inleg instappen.

 

Discl : Beleggen in aandelen is niet zonder risico. U kunt uw inleg verliezen. Dit is geen persoonlijk beleggingsadvies.

 


30 - 6 Bij een instap in fasen wegen de transactiekosten zwaarder op de kostprijs per aandeel. Hierdoor wordt de transactie minder winstgevend. Het koersdoel is verlegd naar 20.29 EUR. Maar eerder UIT is altijd een optie. De stochast staat tussen hemel en aarde; er zit dus nog wat rek in de koers.

 


1 - 7 Verkoop @ 20.275 EUR

 

Met het koersdoel in zicht zijn we uitgestapt op 20.275 EUR. De stochast laat zien dat het aandeel strong overbought is, en dat is een extra rede om uit te stappen.

 

 


4 - 7 De weerstand van 20.297 EUR is voor de 2e opeenvolgende dag getest. Vrijdag bereikte het aandeel een hoogste koers van 20.31 EUR. Vandaag opende de koers op 20.29 EUR om te pieken op 20.32 EUR, waarna de daling werd ingezet. Het horizontale steunniveau 19.035 EUR ligt voorlopig veel te ver weg.


20 - 7 10:15 De historische koersen zijn door de reverse stock split met 17/16 vermenigvuldigd. Op maandag 18 juli is het nieuwe aandeel 1.29 EUR 'ex-dividend' gegaan (1.21411 * 17/16). De koers opende afgelopen maandag op 21.325 EUR.

Over en onder de wolken is een steunlijn te tekenen die maandag tot op enkele centen is bereikt. Hier lag een mooie instap kans, die aan ons is voorbij gegaan.

 


1 - 8 De koers zit in een opgaande LT trend en is de laatste handelsdagen teruggevallen naar de mediaan lijn. De mediaan ligt precies tussen de weerstand en steun lijn en loopt over de bovenkant van de wolk van afgelopen maand juni.

 

De mediaan koers 21.19 EUR is het niveau waarop we gedeeltelijk een instap gaan maken (50%). De meer behoudende belegger wacht tot bevestiging (2e groene candle vanaf steun). De stochast geeft aan dat het aandeel momenteel strong oversold is.


10 - 8 09:45 De mediaan geeft steun. Vanaf dit niveau heeft de koers de laatste dagen voorzichtig de weg omhoog ingezet.


9 - 11 De koers is intraday tot beneden de onderste lijn van het licht oplopende trendkanaal gezakt. De beweging omlaag gaf een koopkans die benut is op 19.80 EUR.

 

9 - 11 Koop @ 19.80 EUR (50%)


10 - 11 Het bearish engulfing patroon van vandaag maakt het aannemelijk dat de daling op korte termijn een vervolg gaat krijgen. De horizontale steun van 19.52 EUR zal de koers van een verdere daling moeten weerhouden. Zakt de koers verder dan is een vervolg naar de niveaus van eind sept / begin okt 2015 niet uit te sluiten. 


18 - 11 De dag candle is in zijn geheel buiten het oplopende trend kanaal komen te liggen (zie afbeelding 10 - 11). Om die rede is deze trend niet meer geldig.

 

De koers is vandaag verder gedaald tot aan de steunlijn van 19.52 EUR. Het bereiken van deze lijn heeft op 20 januari, 11 maart en 24 juni j.l. tot een ommekeer geleid. Of dit voortzettingspatroon andermaal gaat plaatsvinden gaan we de komende dagen zien. Een verdere daling onder dit niveau betekent dat een daling tot aan de niveaus van sept/ okt 2015 niet is uit te sluiten (17.82 EUR).

 

Het stijgingspotentieel daalt zienderogen en wordt begrensd door de bovenkant van het dalende trendkanaal en ligt de komende week om en nabij de 20.60 EUR.


2 - 12 Met een laagste intra-day koers van 17.855 EUR is de koers tot aan de niveaus van sept/ okt  2015 geraakt. Deze verwachting is reeds eerder op 18 - 11 uitgesproken. Het is nu de vraag of rond dit koers niveau een steun van belang gaat ontstaan. Indien dit het geval is gaan we onze positie uitbreiden.


13 - 1 De koers heeft steun gevonden bij de mediaan van 19.502 EUR. Met een forse groene candle stijgt de koers vandaag met 1.8% tot 19.69 EUR. 

 

Er heeft zich een oplopend trendkanaal gevormd die kansen geeft voor een verdere stijging. 

 

 


19 - 1  Nadat de koers gisteren op de mediaan is teruggevallen (slotkoers : 19.525 EUR) gaat hij vandaag bij opening ca. 4% omhoog. In de grafiek valt de onderkant van het korte termijn oplopende trendkanaal samen met de mediaan, hetgeen de koers een extra steun in de rug geeft voor het vervolg omhoog.

 

De pro-forma adjusted operational margin zal volgens het persbericht van vandaag licht hoger zijn dan over 2015 (3.5%).

 

[Update-1] 15:47 Verkoop @ 20.64 EUR

De koers heeft de bovenkant van het kt oplopende trendkanaal bereikt. Vanaf de laagste koers op 2 december vorig jaar (17.885 EUR) is de koers ruim 15% gestegen.  

 


20 - 1 In de grafiek is op 21.192 EUR is het belangrijkste weerstandsniveau ingetekend. Feitelijk liggen er tot dit niveau tal van booby traps verborgen elk corresponderend met een horizontaal lijntje aan de onder - of bovenkant van een wolk. De grootste mijn ligt op 21.192 EUR. 

 

Naast de horizontale begrenzingen kijk ik ook naar de KT termijn trendkanalen. En daar waar de actuele koers samenvalt met het snijpunt van een weerstand- of steunlijn en de onder- of bovenkant van het trendkanaal, daar kan het beste zaken gedaan worden.

 

Zo'n punt werd bij Ahold Delhaize afgelopen week bereikt op 19.525 EUR. Daar waar het eerder begin december faalde (en afzakte tot het volgende steunniveau) kon goede zaken gedaan worden.

 

Zoals te verwachten zoekt de koers vandaag eerst enige afkoeling om daarna zijn beweging omhoog te vervolgen. Althans, dat zie ik als het meest waarschijnlijke scenario. Zakt de koers het tot aan de onderkant van het oplopende trendkanaal dan wordt andermaal een instap overwogen (50%). Afhankelijk van de marktomstandigheden is ook een daling tot 19.50 EUR niet uit te sluiten.

 


8 - 2 De koers sluit vandaag op 20.00 EUR. Hij beweegt zich langs de onderkant van het kt oplopende trendkanaal. Afgelopen donderdag bereikte het aandeel intraday een laagste waarde van 19.565 EUR.


28 - 2 Per saldo is de koers van Ahold Delhaize In 3 weken tijd nauwelijks van zijn plaats gekomen. Op 1 maart worden de cijfers over begrotingsjaar 2016 gepubliceerd. Een eventuele daling tot aan de mediaan levert een perfect scenario op voor een hernieuwde instap. Er tekent zich dan een nieuw opgaand trendkanaal af waarbij de koers samenvalt op het punt waar de onderste lijn de horizontale steun kruist. De stochast geeft dan een oversold indicatie af,

 

Of dit ook daadwerkelijk staat te gebeuren gaan we morgen na de bekendmaking van de cijfers zien. 

 


10 - 4 De koers is gestaag maar zeker door de mediaanlijn van 19.502 EUR gezakt. Met 6 achtereenvolgende rode candles lijkt hij zich van dit steunniveau niets aan te trekken. Zonder aanwijzingen op herstel blijven we aan de zijlijn staan.

 

De stochast is gedaald tot ver onder de 20 waarmee aangegeven wordt dat het aandeel sterk 'oversold' is.

 


21 - 4 Afgelopen week is Ahold Delhaize 0.57 EUR ex-dividend gegaan. ProRealTime past zijn koersgrafieken met terug werkende kracht voor de hoogte van de uitkering aan.

 

De ingetekende wolken in de grafiek zijn 0.585 EUR lager komen te liggen (en niet 0.57 EUR). Voor dit verschil kan ik geen verklaring geven.

 

De steunlijn is nieuw ingetekend en loopt langs de slotkoers (= onderkant body rode candle) van donderdag 1 december (= 17.573 EUR). De weerstandslijn grenst aan de hoogste koers (bovenkant groene candle) van woensdag 1 maart (= 20.261 EUR). De mediaan lijn ligt exact op gelijke afstand van de steun- en weerstandslijn en ligt precies op de bovenkant van de wolk van begin 2017.

 

De laatste weken tekent zich een dalend trendkanaal af die inmiddels tot onder de mediaan is terecht gekomen.  De koers heeft op 19 april gefaald om van de onderkant door de mediaan te breken, die nu als een weerstand dienst doet.

 

We blijven aan de zijlijn staan totdat de koers het korte termijn dalende trendkanaal verlaat en weer boven de mediaan komt te liggen.