Portefeuille rendement · 10. februari 2018
Er zijn 3 te onderscheiden effecten die de afgelopen 2 weken door elkaar heen lopen en het gezamenlijke resultaat van een portefeuille bepaald hebben 1 de markt brede daling door de oplaaiende vrees voor een renteverhoging 2 mee- en tegenvallers volgend uit de publicaties van de (preliminary) jaar (en/of kwartaal/halfjaar) cijfers 3 incidentele berichten over een onderzoeksresultaat of verkoop resultaat ad 1 Veranderde inzichten in de rente ontwikkeling veroorzaakt een herafweging van keuzes...
Benchmark · 04. december 2017
De benchmark overzichten zijn een van mijn stokpaardjes. Met de vergelijking van het portefeuille rendement (x EUR, incl dividend) van de belegger ( /deelnemer) met een of meerdere benchmarks wordt de prestatie nader tegen het licht gehouden. Het absolute portefeuille rendement is niet alleen zaligmakend, maar ook de prestatie in verhouding tot het markt gemiddelde of het gemiddelde sector rendement geeft een indruk van de geleverde prestatie. Beleggers die in meerdere achtereenvolgende jaren...