Benchmark

Benchmark · 04. december 2017
De benchmark overzichten zijn een van mijn stokpaardjes. Met de vergelijking van het portefeuille rendement (x EUR, incl dividend) van de belegger ( /deelnemer) met een of meerdere benchmarks wordt de prestatie nader tegen het licht gehouden. Het absolute portefeuille rendement is niet alleen zaligmakend, maar ook de prestatie in verhouding tot het markt gemiddelde of het gemiddelde sector rendement geeft een indruk van de geleverde prestatie. Beleggers die in meerdere achtereenvolgende jaren...