Portefeuille rendement

Portefeuille rendement · 10. februari 2018
Er zijn 3 te onderscheiden effecten die de afgelopen 2 weken door elkaar heen lopen en het gezamenlijke resultaat van een portefeuille bepaald hebben 1 de markt brede daling door de oplaaiende vrees voor een renteverhoging 2 mee- en tegenvallers volgend uit de publicaties van de (preliminary) jaar (en/of kwartaal/halfjaar) cijfers 3 incidentele berichten over een onderzoeksresultaat of verkoop resultaat ad 1 Veranderde inzichten in de rente ontwikkeling veroorzaakt een herafweging van keuzes...