Analyse Henkel AG & Co KGaA

Fundamental Analysis : Q1 2018


Fundamental Analysis : FY 2017


Fundamental Analysis : FY 2016


Fundamental Analysis : Q3 2016

De profitability ratio roa neemt ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar af, terwijl de operating margin toeneemt. Bij de meeste bedrijven bewegen beide ratio's dezelfde richting op.

De verklaring ligt in de toename van de lange termijn schuld die zorgt voor een meer dan evenredige stijging van het vreemde vermogen ten opzichte van de operationele winst. 

 

De ev/vv verhouding zakt naar 1.0 (van 1.4). De toename van de schuldenlast heeft zich niet onmiddellijk vertaald in een evenredige stijging van het eigen vermogen.

 

De balans van k3 laat zien dat de lange termijn schuld met 3.0 miljard is toegenomen, waar aan de activa zijde de cash (& cash equivalents) positie met ca. 1.1 miljard stijgt en de handelsvoorraden met ca. 0.2 miljard. Het eigen vermogen neemt in deze periode met ca 1.3 miljard toe. Het resterende verschil van 0.4 miljard zit in de materiële vaste activa.

 

De prijsratio's en koers zijn toegenomen ten opzichte van eind 3e kwartaal vorig jaar (afgezet tegen de slotkoers van 11/11). Dit ondanks de daling van ca. 9.4% vanaf de hoogste koers van 4 weken geleden. Blijkbaar hebben beleggers er voldoende vertrouwen in dat de extra leningen op termijn tot een hoger rendement gaan leiden.