Model Portefeuilles

Samenstelling K2 2018

Rendement Model Portefeuilles K2

K2 2018 Stand (t/m 25-5)

Model portefeuilles K2 2018


Model Portefeuilles K2 2018 ( t/m 25 - 5 )

Portefeuille benchmark K2 2018 ( t/m 18 - 5 )


Model Analyse K2

9-5 Wissel rendement

 

Het Dividend, Germany en het Industry Model laten een verlies zien variërend van -2.7-4.3%.

 

Germany : Wissels Pfeiffer Vacuum Techn. en Bayer laten dit kwartel winsten zien van +9.7% en +17.9%. Hun vervangers Henkel en Software AG verliezen van -0.2% en -0.7%.

 

In F'rijk drukt Direct Energie het wisselrend. LVMH compenseert dit slechtst ten dele.

 

Nieuwe aandelen K2 2018

2-4 

Tov k1 2018 zijn er 20 aandelen nieuw toegevoegd aan de short-list. 

 

Gewisselde aandelen K1 2018

2-4

Tov k1 2017 zijn er 28 aandelen van de short-list verwijderd.

Het relatief hoge aantal wordt mede veroorzaakt door de meer stringente toepassing van de trend factor.

Samenstelling K2 2018

2-4 

22 aandelen komen 3 x of meer voor,  33 2 x, 45 1 x

Model portefeuilles K2 2018


Rendement Model Portefeuilles K1

K1 2018 Stand ( t/m 30 - 3 )

30-3 Week 12

Het gemiddelde YTD rendement van alle 20 modellen bedraagt -2.19% (-(+0.31%). 

 

12-1 Week 2 

Het gemiddelde rendement van alle 20 modellen bedraagt +2.0%.

 

3 modellen behalen een 100% GROEN score : Technology, Industrials en Germany.

 

LowVolatility en de UK blijven achter in rendement - bij beide modellen speelt WH Smith  (-6.8%). daar een rol in. Borregaard (-8.2%) drukt het rendement van de Scandinavië en Basic Materials modellen. In het HC model is Hikma Pharma in een neerwaartse trend rechtgekomen (-10.6%). Hennes & Mauritz wil na het koersverlies in Q4 2017 ook in 2018 nog niet op het droge komen (-4.9%). De Food Producers uit Scandinavië presteren ronduit zwak. De verliezen lopen verder op : SalMar (-7.9%) en Leroy Seafood (-6.1%)

 

De volgende aandelen behalen een rendement (incl valuta) van 7% of meer : 

 

Interpump Group SpA, NEXT plc, Alten SA, BE Semiconductor Industries NV, Hays plc, Betsson AB, Continental AG , Grifols SA, Fenix Outdoor International AG, Anima Holding SpA, Michelin SCA, JD Sports Fashion plc, DiaSorin SpA en Stabilus SA.

 

5-1 Week 1

 

Alle 20 modellen beginnen het jaar in de plus. Het gemiddelde rend% bedraagt +2.61%. 

 

Germany en Technology pakken de draad van 2017 weer op. Alle aandelen van deze modellen staan in de plus. Ook het Spaanse - en Franse model beginnen het jaar voortvarend met alleen maar winstgevende aandelen.

 

BESI, Infineon en het Deense NNIT maken de grootste winst in de Technologie portefeuille met koerswinsten boven de 6%. 

In het Duitse model behalen alle aandelen een koerswinst tussen de +2.34% en +5.35%. 

 

De gerevitaliseerde dividend portefeuille (YIELD ipv STREAM) begint het jaar uitstekend met een plus van 3.03%. Alle aandelen staan in de plus. NEXT plc en het Italiaanse Ascopiave SpA zijn hier de beste aandelen.

 

De koersen van de Noorse Food Producers zijn gedurende de week goed hersteld na aanvankelijke koersverliezen aan het begin van het jaar. Met een totaal rendement van +1,55% blijft het Scandinavië model  iets onder het gemiddelde van alle modellen liggen. De Noorse en Zweedse Kroon winnen resp. 1.56% en 0.38% tov de EUR.

 

De CHF verliest tov EUR.

 


Model Portefeuilles K1 2018 ( t/m 30 - 3 )Research / Advies Portefeuilles

K1 2018 Stand ( t/m 30 - 3 )

Trending Value

3-1 Afgelopen week is in het BCE 17 draadje de Trending Value methode van O’Shaughnessy aangehaald [bron : Beleggers Belangen 8 dec 2017 Ivan Schurer]

 

Uit de 25 aandelen is vervolgens een keuze gemaakt voor een advies /research portefeuille die in 2018 gevolgd gaat worden.

 

De aandelen die uit de 25 zijn geselecteerd (sector spreiding, momentum 2017/ k4 2017) zijn

 

Deutsche Lufthansa

Faurecia

Anglo American

Arcelor Mittal

Rio Tinto

Berkeley Group

Veolia

Vodafone

Michelin

William Hill

 

TrendingValueOShaugh/MT/EO/ML/VIE/LHA/AAL/BKG/RIO/VOD/WMH

 

Belangrijkste sectoren :

Automobiles & Parts 2/6

Mining 2/3

Travel & Leisure 2/3

Gas, Water & Multiutilities 1/3

30-3 Week 13

Gemiddeld -1.27% (+0.46%). 

 

26-1 Week 4

Het gemiddelde van de Research portefeuilles is 5.14% (-0.26%). BeleggersBelangen blinkt ook dit jaar weer uit met een rendement van 9.0%. De BCE Wannahaves zijn runner-up en maken een rendement van +5.81%. De enige dissonant in de portefeuille is FlowTraders met een verlies van -3.55%.

 

12-1 Week 2

Het gemiddelde van de Research portefeuilles is 4.3% en overtreft die van de BCE en de modellen.

 

De BCE Wannahaves presteren bovengemiddeld met +5.4% en laat zijn grootste concurrent de NL top analisten ruim achter zich :)

De top aandelen zijn Aegon, AMG, Galapagos en Arcelor Mittal (resp. 7.1%, 10.0%,  12.6% en 13.0%)

 

5-1 Week 1

BeleggersBelangen begint het jaar voortvarend met een fraai rendement van 4.51%. BESI en Randstad zijn hier de winnaars.

De BCE favorieten zijn na een aanvankelijk goed begin door het koersverlies van FlowTraders en TomTom teruggevallen naar een gemiddeld rendement van +1.68% . Onze belangrijkste opponent weten we nog onder ons te houden. De top-analisten staan op +1.33%. 


Model Analyse

Verdeling naar sectoren en landen (27-12)

Toelichting 

 

1 In de bovenstaande schema's zijn de aandelen in de model portefeuilles van k1 2018 uitgesplitst naar super sectoren en landen.

2 De rendementen van de STOXX sector etf's en de MSCI landen etf's staan op de onderste regel van beide schema's. Deze zijn berekend incl het in 2017 uitgekeerde dividend. In de 2e kolom van beide schema's staan de rend% (koers- + div. rend%) van de model portefeuilles. 

3 In de schema's hieronder (d.d 3-10) staat de verdeling van aandelen naar sectoren en landen in k4 2017.

 

Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden.

 

ad 1) Per model portefeuille is sprake van een min of meer gelijkmatige verdeling van aandelen over landen en (super) sectoren. Hiervoor is bij de model samenstelling expliciet rekening gehouden.

Opgeteld over alle modellen treden de grootste concentraties op van aandelen binnen de sectoren Personal & Household Goods (P&HG) en Industrial Goods & Services (IG&S) en de landen UK en Germany.

 

De grootste concentraties doen zich voor bij de super sectoren P&HG en IG&S met resp 26 en 23 aandelen. Deze super sectoren zijn op hun beurt uit te splitsen in meerdere sectoren (IG&S is onder te verdelen in sectoren Industrial Engineering, General Industrials, Industrial Transportation, Electronic & Electrical Equipment en Support Services). Bij de portefeuille samenstelling is vooral gekeken naar de verdeling naar sectoren.

 

Bij de landen doet zich de grootste concentratie voor bij de UK en in mindere mate in Duitsland met resp 24 en 19 aandelen. De UK aandelen komen het meest voor in het Consumer Services model (4 x) en in Duitsland is de Chemicals model (3 x) het meest populair. 

 

In het Zwitserse (en Spaanse) landen model is een sterke concentratie te zien in de super sector IG&S (5 x). Deze is op zijn haar beurt gelijkmatig onderverdeeld naar sectoren : bijv voor Zwitserland Super Services (2 x), Electronic & Electrical Equipment (2 x) en Industrial Engineering (1 x).

 

ad 2) De rend% van alle modelportefeuilles overtreffen die van de STOXX sector en MSCI landen etf's. De uitzonderingen zijn het sector model Basic Materials en het landen model Spanje.

 

ad 3) Op de onderstaande lijstje staan de grootste verschuivingen per sector en land.

 

sectoren :

Food & Beverage 10 (+3)

Telecom 5 (+3)

Basic Resources 6 (+2)

Retail 7 (-2)

Health Care 6 (-2)

Automobiles & Parts 5 (-2)

Financial Services 1 (-2)

 

landen :

Sweden 13 (+6)

Finland 7 (+5)

Italy 8 (-6)

Belgium 7 (-4)

France 7 (-4)

 

 

Samenstelling K1 2018

28-12

Covestro AG, NEXT plc, Persimmon plc en Red Eléctrica Corp. SA zijn het meest geselecteerd (4 x).

12 aandelen komen 3 x voor. 42 aandelen 2 x.

 

Short-list K1 2018

Nieuwe aandelen K1 2018

28 -12 

Ten opzichte van k4 2017 zijn er 26 aandelen nieuw toegevoegd aan de short-list. Het relatief hoge aantal is te verklaren door

het gewijzigde selectie mechanisme (incl toepassing trend factor).

2 small- en midcap aandelen uit Scandinavië laten sterke ratio's zien.

Zij zijn nieuw op de long-list.

Gewisselde aandelen K4 2017

28-12

Ten opzichte van k4 2017 zijn er 19 aandelen van de short-list verwijderd.

 

 


Wissels 2018 k1 -> 2018 k2

3-4 Samenstelling [2]

 

Model Portefeuille Suisse

In 2018 q1 is de Zwitserse portefeuille de slechtst presterende modelportefeuille met een verlies van -9.4%. Met uitzondering van ABB Ltd en The Swatch Group AG is geen van de overige aandelen nog een aanbeveling waard, met y/o/y dalende profitability en stijgende prijsratio's (oa Roche Holding AG, SGS AG, Adecco SA en Swisscom AG)

 

1-4 Samenstelling 

 

Model Portefeuille Italy 

Anima Holding SpA

 

Verslechterde profitability door Goodwill activering van ca 700 milj na overname Gestielle SGR. Aan de passief zijde van de balans worden leningen opgevoerd van 450 en 250 milj EUR die zijn uitgezet bij verschillende banken consortiums. De totale balanswaarde neemt toe bij nagenoeg onveranderd eigen vermogen.

 

ROA significant omlaag en ROE blijft nagenoeg ongewijzijgd. Koers/winst onaangeraakt en EV/EBITDA zakt in door toegenomen schuld.

 

Anima Holding valt hierdoor in het ranking model voor Italy weg uit de nominatie lijst. 

 

 

30-3 Aanpassing Strategie (2)

 

Trendfactor is meer nadrukkelijk toegepast. Bedrijven die een positieve ontwikkeling in profitability (roa, om) en prijs (p/e, ev/ebitda) laten zien schuiven op in ranking. Andersom worden bedrijven die een negatief beeld laten zien (dalende profitability en stijgende prijsratio's) eerder uitgesloten.

 

23-3 Strategie (1)

 

De actuele koersen per 23-3 en 187 doorgerekende financiële kwartaal en halfjaar rapportages resulteren in een aangepaste ranking van aandelen. Per thema (land, sector, factor) worden de hoogst geplaatste 10  opgenomen in de modelportefeuille. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met een trendfactor en een goede spreiding over landen en/ of sectoren. 

 

 

 

ValueTechnology

IN : ASML Holding NV, Software AG

UIT : Iliad SA, Infineon Technologies  AG

 

ValueItaly

IN : Brembo SpA, Recordati SpA

UIT :  Anima Holding SpA, Ascopiave SpA

 

ValueUnitedKingdom

IN : JD Sports Fashion plc, ITV plc, Johnson Matthey plc

UIT : Polymetal International plc, Mondi plc, Domino's Pizza Group plc

 

ValueGermany

IN : Henkel AG, Software AG

UIT : Bayer AG, Pfeiffer Vacuum Technology AG

 

ValueFrance

IN :  LVMH SE, Rubis SCA, Air Liquide SA, Compagnie Plastic Omnium SA

UIT : Michelin, Burelle, Chr. Dior, Direct Energie

 

ValueIndustrials

IN : Assa Abloy AB, SKF AB, ABB Ltd., Randstad Holding NV, Zignago Vetro SpA, Interpump Group SpA, DSV A/S, Aena Aeropuertos SA, Aalberts Industries NV

 

UIT : Bossard Holding SA, Forbo Holding SA, Pfeiffer Vacuum Technology AG, Kon. Vopak NV, Zardoya OTIS SA, Lem Holding SA, Ponsse Oyj, Cembre SpA, Atlas Copco AB 

 

ValueConsumerGoods

IN : De'Longhi SpA, Berkeley Group Holdings plc, Marine Harvest Group ASA, P/F Bakkafrost, Olvi Oyj

UIT : Van De Velde NV, Fenix Outdoor International AG, Hennes & Mauritz AB, SalMar ASA, Hugo Boss AG

 

ValueLowVolatility

IN : Rubis SCA, Fresenius SE, Marr SpA, Marine Harvest Group ASA

UIT : Barratt Developments  plc, WH Smith plc, Swisscom AG, SalMar ASA 

 

 

ValueFinancials

IN : -

UIT : -

 

ValueSuisse

IN : The Swatch Group AG 

UIT : APG SGA SA

 

ValueScandinavie

IN : Assa Abloy AB, SKF AB, Granges AB,  P/F Bakkafrost, Marine Harvest Group ASA

UIT : Hennes & Mauritz AB, SalMar ASA, Borregaard ASA, Ponsse Oyj, Neste Oil Corp.

 

ValueLowlands

IN : Randstad Holding NV, Wolters Kluwer NV, Kon. Ahold Delhaize NV, ASML Holding NV, Aalberts Industries

UIT :  Amsterdam Commodities, Beter Bed, Kon. Vopak NV, Sif Holding NV, Van De Velde NV

 

ValueCashflow

IN : Berkeley Group Holdings plc, Boliden AB, Leroy Seafood ASA

UIT : NEXT plc, Taylor Wimpey plc, Grieg Seafood ASA

 

ValueHealthCare

IN : Boiron SA, Grifols SA

UIT : Carl Zeiss Meditec AG, Essilor SA

 

ValueMomentum

IN : SalMar ASA, Talgo SA, Moncler SpA, Marine Harvest ASA, UPM-Kymmene Oyj, Leroy Seafood Group ASA, Alten SA, Granges AB

UIT :  alle best of K4 2017 aandelen -/- BE Semiconductor Industries NV, Oriflame Holding AG, 

 

ValueBasicMaterials

IN : Air Liquide SA, Hexpol AB, Randgold Res. Ltd.

UIT : Bayer AG, Polymetal Int. plc, Outokompu Oyj

 

ValueSustainability

IN : -

UIT : - 

 

ValueSpain

IN :  -

UIT :  -

 

ValueDividend

IN : ProSiebenSat1. Media AG, Compass Group plc, Nobia AB, Oriflame Holding AG, UPM-Kymmene Oyj

UIT : Amsterdam Commodities NV, NEXT plc, Tieto Oyj, Barratt Developments plc, Ascopiave SpA

 

ValueConsumerServices

IN : Kon. Ahold Delhaize NV, Wolters Kluwer NV,  ProSiebenSat1. Media AG, Compass Group plc, ITV plc

UIT : Franz Colruyt NV, Domino's Pizza Group plc, NEXT plc, APG SGA SA, Betsson AB

 


Wissels 2017 k4 -> 2018 k1

De actuele koersen per 22-12 en 126 doorgerekende financiële rapportages resulteren in een aangepaste ranking van aandelen. Per thema (land, sector, factor) wordt een ranking opgesteld waarvan de hoogst geplaatste 10 worden opgenomen in de modelportefeuille. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met een goede spreiding over landen en/ of sectoren. Onderzocht wordt hoe de trendfactor een rol kan gaan spelen bij de samenstelling. 

ValueTechnology

IN : NNIT A/S, Illiad SA, Infineon Techn. AG

UIT : Dialog Semic. AG, Software AG, ASML Hold. NV

 

Dialog Semic. en Software AG verliezen hun plaatsen aan Illiad SA en Infineon Techn. AG na toepassing van de trendfactor.

 

ValueItaly

IN : Ascopiave SpA, Interpump SpA

UIT : Brembo SpA, Recordati SpA

 

Brembo SpA en Recordati SpA verliezen hun plaatsen aan Ascopiave SpA en Interpump SpA na toepassing van de trendfactor.

 

ValueUnitedKingdom

IN : Berkeley Group Holdings plc, Burberry Group plc, Mondi plc, Whitbread plc

UIT : 3i Group plc, Bellway plc, Hays plc, Intertek Group plc

 

3i Group plc, Bellway plc en Hays plc verliezen hun plaatsen na toepassing van de trendfactor. Barratt Dev. plc, Taylor Wimpey plc en JD Sports Fashion plc worden niet geselecteerd vanwege de sector spreiding. 

 

ValueGermany

IN : BASF SE, ProSiebenSat.1 SE, Stabilus SA, Bayer AG

UIT : Fuchs Petrolub AG, Dialog Semic. plc, Software AG, Takkt AG

 

ValueFrance

IN : Direct Energie SA

UIT : Legrand SA

 

Valeo SA valt buiten de selectie vanwege de sector spreiding. Illiad SA vervangt Boiron SA na toepassing trendfactor.

 

ValueIndustrials

IN : Ponsse Oyj, Cembre SpA, Bossard Hold. AG, Pfeiffer Vacuum Techn. AG, Kon. Vopak NV

UIT : EVS Broadcast Equipm. NV, bpost NV, Viscofan SA, Picanol NV, Intertek Group plc

 

bpost, EVS, Picanol en Viscofan verliezen hun plaatsen aan Bossard Hold., Pfeiffer Vacuum Techn. en Vopak na toepassing van de trendfactor.

 

ValueConsumerGoods

IN : Leroy Seafood Group ASA, Nobia AB, Oriflame Holding AG, Fenix Outdoor Int. AG, Granges AB

UIT : Marine Harvest ASA, Bellway plc, Brembo SpA, Royal Unibrew A/S,  MGI Coutier SA

 

Oriflame Holding AG en Granges AB verdienen hun plaats ten koste van Bellway plc en Brembo SpA na toepassing van de trendfactor.   

 

ValueLowVolatility

IN : Leroy Seafood Group ASA, Berkeley Group Holdings plc, WH Smith plc, Swisscom AG

UIT : Marine Harvest ASA, Beter Bed Holding NV, Bellway plc, Pfeiffer Vacuum Technology AG

 

 

 

ValueFinancials

IN : GIMV NV

UIT : Banca IFIS SpA

 

ValueSuisse

IN : ABB Ltd.

UIT : Kuehne & Nagel International AG

 

ValueScandinavie

IN : Leroy Seafood Group ASA, Nobia AB, Boliden AB, Ponsse Oyj, Fenix Outdoor International AG

UIT : Marine Harvest ASA, Atlas Copco AB, Axfood AB, Vestas Wind Systems, Novozymes B

 

Grieg Seafood ASA en Marine Harvest ASA vallen buiten de selectie vanwege de sector spreiding.

 

ValueLowlands

IN : Franz Colruyt NV, Kon. Vopak NV en Proximus NV

UIT : EVS Broadcast Equipm. NV, bpost NV, Picanol NV

 

EVS, bpost en Picanol verliezen hun plaatsen aan Colruyt, Vopak en Proximus na toepassing van de trendfactor.

 

ValueCashflow

IN : United International Enterprises Ltd, Grieg Seafood ASA, Granges AB, UPM-Kymmene Oyj, NEXT plc

UIT : Christian Dior SA, Red Eléctrica Corporación SA, Anima Holding SpA, Amsterdam Commodities NV, Resilux NV

 

Amsterdam Commodities NV valt buiten de selectie vanwege de sector spreiding. 

 

ValueHealthCare

IN : Essilor SA

UIT : Boiron SA

 

ValueMomentum

IN : Neste Oil Corporation, Lem Holding SA, Oriflame Holding AG, BE Semiconductor Industries NV, Covestro AG, Miquel y Costas & Miquel SA, Pfeiffer Vacuum Technology AG, Carl Zeiss Meditec AG, Christian Dior SA, Software AG

UIT : alle fondsen

 

ValueBasicMaterials

IN : Bayer AG, Boliden AB, Outokumpu Oyj 

UIT : Fuchs Petrolub AG, Hexpol AB,  Miquel y Costas

 

ValueSustainability

IN : -

UIT : -

 

ValueSpain

IN : -

UIT : -

 

ValueDividend

IN : Barratt Developments plc, Marine Harvest ASA, Persimmon plc, Ascopiave SpA, ACOMO NV, NEXT plc, Proximus NV, ITV plc, Tieto Oyj

UIT : alle fondsen m.u.v. Red Eléctrica Corporación SA

 

ValueConsumerServices

IN : JD Sports Fashion plc, Mediaset España Comunicación SA, Betsson AB

UIT : BeterBed NV, Metropole Television SE, Axfood AB 

 


Rendement Model Portefeuilles

K4 2017 Eindstand ( t/m 29 - 12 )

27-10 Wissels k3 - > k4

 

12/17 actief beheerde portefeuilles staan op winst en zijn gezamenlijk goed voor een gemiddeld wissel-rendement van +0.7%.

 

Bij de portefeuilles Consumer Services, LowVolatility en UK hebben de wissels het best uitgepakt.

 

Consumer Services :

UIT : Takkt (-7.9%), Compass (+3.5%) en MediaSet (-5.7%)

IN : Domino's Pizza (+9.5%), WH Smith (+2/3%) en Rai Way (+13.5%)

 

LowVolatility :

UIT : oa ACOMO (-3.1%), Intertek (+6.4%) en KONE (+6.3%)

IN : oa Bellway (+12.2%), Beter Bed (+6.9%) en Barratt Dev (+6.8%)

 

United Kingdom :

UIT : JD Sports (-5.2%) en TaylorWimpey (+3.3%)

IN : Intertek (+6.4%) en Redrow (+9.3%)

 

 

 

Samenstelling modellen k4

 

 Red Eléctrica Corporación SA levert in k4 de grootste bijdrage aan de modellen. De Spaanse energie leverancier maakt deel uit van de Low Volatility. Cashflow, Dividend en Spaanse portefeuille. 16 aandelen komen ieder 3x voor.

 


Model Portefeuilles ( t/m 29 - 12 )

Portefeuille benchmark K4 2017 (t/m 29 - 12)


K3 2017 (t/m 29-9)

26-9 Wissels k2 - > k3

 

De wissels van k2 naar k3 blijken profijtelijk. Bij de slot koersen van dinsdag 26 sep is de winst +1.5 pp gemiddeld (!). Uitschieters omhoog zijn de HC, Cashflow, CG en UK model portefeuilles.

 

HealthCare

UIT : Ion Beam App (-41.1), Hikma Pharma (-20.6), Almirall (-37%)

 

Cashflow

IN : EVS -12.2 Burelle +15.2 Covestro +14.0 NEXT +33.2 Persimmon +11.0 SalMar +7.1

 De 2 aandelen die niet gewisseld zijn te weten UPM Kymmene en Vestas Wind, staan beide op een verlies van een kleine 10%.

 

ConsumerGoods

IN : MGI Coutier +8.8, Moncler 18.3, Marine Harvest +9.0, Royal Unibrew +8.0, SalMar +7.1

UIT : ACOMO -13.2, Reckitt Benckiser -12.8, Continental +12.4

 

UnitedKingdom

IN : WH Smith +17.9 JD Sports +7.1 Domino's Pizza +4.6 UIT Reckitt Benckiser -12.8, ITV -6.8, Whitbread -6.8

 JD Sports en Domino's hebben zich de laatste weken goed hersteld na aanvankelijke verliezen en leveren nu een positieve bijdrage aan het (wissel)rendement

 K2 2017 (t/m 30 - 6)K1 2017 (t/m 31 - 3)Wissel Rendement

k1 -> k2

30-6 De wissels bij de kwartaalovergang naar k2 hebben +1.2% extra rendement opgeleverd. De wissels in de Lowlands portefeuille (AKZO, ASML uit, ACOMO, BESI in) leverden de grootste bijdrage. In de momentrum portefeuille behaalden de winnaars van k1 2017 (= momentum k2 2017) een gemiddeld 5.2% hoger rendement dan de winnaars van k4 2016 (= momentum k1 2017).

 


Model Analyse

Verdeling naar sectoren en landen (3-10)

Toelichting 

 

1 In de bovenstaande schema's zijn de aandelen in de model portefeuilles van k4 uitgesplitst naar super sectoren en landen.

2 De rendementen van de STOXX sector etf's en de MSCI landen erf's staan op de onderste regel van beide schema's. In de 2e kolom van beide schema's staan de netto rend% (t/m 29-9) van de model portefeuilles. Het verschil tussen netto en bruto rendement is 25% van het dividend.

3 In de schema's hieronder (d.d 7-7) staat de verdeling van aandelen naar sectoren en landen in k3.

 

Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden.

 

ad 1) Per model portefeuille is sprake van een min of meer gelijkmatige verdeling van aandelen over landen en (super) sectoren. Hiervoor is bij de model samenstelling expliciet rekening gehouden.

Opgeteld over alle modellen treden de grootste concentraties op van aandelen binnen de sectoren Personal & Household Goods (P&HG) en Industrial Goods & Services (IG&S) en de landen UK en Germany.

 

De grootste concentraties doen zich voor bij de super sectoren P&HG en IG&S met resp 25 en 24 aandelen. Deze super sectoren zijn op hun beurt uit te splitsen in meerdere sectoren (IG&S is onder te verdelen in sectoren Industrial Engineering, General Industrials, Industrial Transportation en Support Services). Bij de portefeuille samenstelling is vooral gekeken naar de verdeling naar sectoren.

 

Bij de landen doet zich de grootste concentratie voor bij de UK en in mindere mate in Duitsland met resp 22 en 17 aandelen. De UK aandelen komen het meest voor in het Consumer Services model (4 x) en in Duitsland zijn de Technologie (3 x) en Health Care (3 x) modellen het meest populair.

 

ad 2) De netto rend% van alle modelportefeuilles (uitgezonderd Spanje) overtreffen die van de STOXX sector en MSCI landen etf's. 

 

ad 3) De grootste verschuivingen doen zich voor bij de volgende sectoren en landen :

 

sectoren :

P&HG 25 (+7))

IG&S 24 (-4)

 

landen :

Netherlands 11 (-3)

Belgium 11 (+5)

UK 22 (+4)

Spain 9 (-3)

 


Verdeling naar sectoren en landen (7-7)

De verdeling van de modellen naar sectoren is verder uitgewerkt. De Industry Groups zijn opgesplitst naar Super Sectoren. 

 

Voor elke super sector heeft STOXX een index samengesteld die door BlackRock in iShares etf's zijn verpakt. De rendementen daarvan staan op de onderste regel van het schema. Dit kan als indicatie gezien worden voor het presteren van die super sector. 

 

De modelportefeuilles zijn per land en per industry group gedefinieerd. Voor ons gemak spreken we over landen en sectoren maar het zijn in dit geval IG's en bij de etf's super sectoren.

 

De spreiding van de modellen over de sectoren is eigenlijk best ok. En dat is niet vreemd want daar is bij de samenstelling nadrukkelijk rekening mee gehouden.

 

Kijk je (achteraf) naar de rendementen per sector etf - dan zijn er kansen benut maar ook onbenut gebleven. De Travel & Leisure, Construction & Materials en Financial Services sectoren boden kansen die niet volledig benut zijn. Het selectie mechanisme is niet of onvoldoende in staat geweest aandelen uit deze sectoren naar boven te halen.

 

Sterke sectoren zijn Technology, Health Care, IG & S en de Personal & Household Goods. De aandelen in die sectoren zijn ruim vertegenwoordigd in de modellen en hebben een bovengemiddeld rendement opgeleverd (zie 2e kolom)

 

De vraag is nu of voor de 2e helft van het jaar dit beeld onveranderd blijft en in hoeverre we dit kunnen betrekken bij de model selecties van de komende kwartalen.

 

In het bovenstaande schema zijn de modellen uitgesplitst naar landen.

 

Duitsland en de UK komen het meeste voor. In het Technology model leveren de Duitse aandelen een positieve bijdrage - al lijkt het rend% van de etf/ index een andere richting op te wijzen. 

 

UK en ConsumerServices is geen goede combi. Wie het meest dominant is in de combinatie durf ik niet te zeggen - maar het feit is dat zowel de model portefeuille als het land magere resultaten boeken.

 

Het is precies deze combinatie die in het nieuwe model voor k3 het meeste voorkomt ( 7 x ). Daar moet op ingegrepen worden. Blijkbaar zijn de consumer services (media, retail, t+l) aandelen in de UK zo goedkoop geworden dat zijn in de ranking hoger geplaatst zijn, als volgt :

 

Domino's Pizza, WH Smith & JD Sports zijn vervangen door Takkt, BeterBed en Colruyt. Hierdoor is binnen de Consumer Services portefeuille een betere spreiding over landen ontstaan. 

 

Het 3 tal blijft in de UK model portefeuille (en op de short-list).

 


Model opbouw

Value Lowlands

De ranking van het Value Lowlands model met toepassing van 3 verschillende selectie criteria

 

1 Profitability [roa]

2 Profitability & value [roa, p/e, ev/ebitda]

3 Profitability & value capped [roa, p/e, ev/ebitda, marktcap.]

 

Versie 3 is toegepast voor K1 2017.

 

De lichtblauwe aandelen schenden het prijs criterium (p/e en/of ev/ebitda). De groene labels 'verhuizen' naar het actuele model, en de rode labels vallen buiten de boot door de gewijzigde selectie.

 

Versie 2 haalt Colruyt binnen en de kapitalisatie AKZO, HAL en Vopak. De sector spreiding noodzaakt het inwisselen van BESI voor Proximus.

 


Value Germany

Versie 3 is toegepast voor K1 2017.

 

Versie 2 haalt Bertrandt, Continental en Software in de portefeuille ten gunste van Nemetschek, Pfeiffer Vacuum en Bechtle. XING en Nemetschek hebben een significant hogere prijs ratio waardoor zij dalen in de ranking.

 

De kapitalisatie zet XING buiten voor Bechtle.

 

Bechtle wordt op zijn beurt weer uitgeruild tegen Pfeiffer Vacuum omwille van de sector spreiding. Bertrandt wordt om dezelfde rede gewisseld voor Carl Zeiss Meditec.


Value France

Versie 3 is toegepast voor K1 2017.

 

Versie 2 haalt Michelin binnen en de kapitalisatie zet LVMH buiten. 

 

Bij France is sector spreiding ook een onderscheidende factor. SES wordt daarmee ingeruild tegen Rubis. 

 


Value Low Volatility

De ranking van het Value Low Volatility model met toepassing van 3 verschillende selectie criteria

 

1 Risico 

1.1 Beta (60 maanden)

1.2 Standaard deviatie (52 weeks OHLC)

met de aandelen in het 1e quartile wordt een ranking gemaakt met de 52w stdev 

 

2 Risico, Profitability & value

2.1 ROA (ebit/total assets)

2.2 P/E, EV/EBITDA

bij gelijke weging van prijs en kwaliteit (via z-scores) met extra gewicht voor het risico

 

3 Risico, Profitability & value en Marktkapitalisatie

3.1 M = actuele koers * aantal aandelen van laatste kwartaal of halfjaar verslag

 

Versie 3 is het actuele model voor K1 2017.

 

 

 


2016

Cumulatief rendement k2 2016 t/m 30-6


Cumulatief rendement k3 2016 t/m 30-9

Cumulatief rendement k4 2016 t/m 30-12