Analyse Sligro Food Group NV

Fundamentele Analyse FY 2017

23-2 [UPDATE-1] Splitsing FoodService & Retail cf. IFRS 5

Resulteert cp in verbeterde profitability ratio's, echter dit effect gaat deels verloren door de aanvullende korte en lange termijn financiering.

 

25-1 Gelijkblijvende winstgevendheid, een hogere schuldenlast en een verbeterde cashflow.

 

De operating margin over geheel 2017 stijgt naar 3.3 ( 2016  : 3.1 ).  Desondanks blijft de profitability ROA onveranderd op 7.2 staan. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen langlopende verplichtingen.

 

Mede door de hogere koers (2017 : +20.5%) zijn de prijsratio's p/e en ev/ebitda significant toegenomen. De cashflow ratio's laten juist een verbetering zien, ondanks de sterk gestegen aandelenkoers.

 

In het bovenstaande overzicht zijn de eenmalige bijzondere baten en lasten en mutaties in amortisatie op uit acquisities verkregen overige immateriële activa niet gecorrigeerd.

 

Na correctie neemt de operationele winst toe naar 101 milj EUR (+4 milj EUR).

 

Reactie directievoorzitter Koen Slippens: 

 

"In 2017 stond 'Dóórbouwen aan de toekomst' als thema centraal. Met de start van een langdurige strategische samenwerking met HEINEKEN, de acquisitie van ISPC, de start van de bouw van Sligro-ISPC in Antwerpen en de voorbereidingen op de nieuwe internationale organisatiestructuur, ons aansturingsmodel en de vervanging van ons complete IT landschap, kijken we tevreden terug op de invulling die we daar aan hebben gegeven. Bij Foodservice versloegen we opnieuw de markt en nam ons marktaandeel in Nederland volgens FSIN toe tot 24,4%. Ons marktaandeel in België nam volgens Foodservice Alliance toe tot 3,4%. Bij Foodretail bleven we achter bij de marktontwikkeling, waardoor we ons marktaandeel zagen teruglopen naar 2,5%."

 

Het jaarverslag over 2017 verschijnt op 2 februari 2018. In onze trading update van 19 april 2018 zullen wij nader ingaan op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2018. Op 19 juli 2018 worden de halfjaarcijfers gepubliceerd.

 

Bron : Sligro Food Group NV, Persbericht Jaarcijfers 2017, Veghel, 25 januari 2018